نام واحد : شلر

نام محصول : بسته بندی اب گوجه فرنگی از اب گوجه فرنگی اسپتیک

 • سریال مجوز : 1207690
 • شماره مجوز : 11233
 • تاریخ مجوز : 15/04/1385
 • کد محصول : 15132310
 • شرح محصول : بسته بندی انواع موادغذایی بصورت مایع ابمیوه وشربت وشیره
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%