نام واحد : شرکت آذران ملاس سرای

نام محصول : خمیرمایه

 • سریال مجوز : 1144989
 • شماره مجوز : 32438
 • تاریخ مجوز : 19/09/1390
 • کد محصول : 15492461
 • شرح محصول : خمیرمایه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%