نام واحد : علی اهن جان

نام محصول : نوقا

 • سریال مجوز : 1144993
 • شماره مجوز : 32587
 • تاریخ مجوز : 20/09/1390
 • کد محصول : 15431344
 • شرح محصول : نوقا
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%