نام واحد : صنایع صنایع غذایی قارچیچک

نام محصول : بیسکویت شکلاتی

 • سریال مجوز : 1211041
 • شماره مجوز : 4561
 • تاریخ مجوز : 27/12/1387
 • کد محصول : 15411223
 • شرح محصول : بیسکویت شکلاتی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%