نام واحد : سهرابی-مرتضی

نام محصول : رشته پلوئی

 • سریال مجوز : 1340518
 • شماره مجوز : 42703
 • تاریخ مجوز : 29/09/1390
 • کد محصول : 15441121
 • شرح محصول : رشته پلوئی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%