نام واحد : جعفر سجودی

نام محصول : کنسانتره غذایی طیور

 • سریال مجوز : 1211214
 • شماره مجوز : 110/53676
 • تاریخ مجوز : 28/12/1389
 • کد محصول : 15331161
 • شرح محصول : کنسانتره خوراک طیور
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%