نام واحد : صنایع غذایی عالیا گلستان

نام محصول : ظروف پت

 • سریال مجوز : 3813887
 • شماره مجوز : 11905
 • تاریخ مجوز : 26/09/1390
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%