نام واحد : پارمیدای شاهین دژ

نام محصول : قند کله ازشکر به روش پخت در خلاء

 • سریال مجوز : 1211293
 • شماره مجوز : 22316
 • تاریخ مجوز : 16/06/1388
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%