نام واحد : حسین وظیفه کرجان

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1145062
 • شماره مجوز : 33548
 • تاریخ مجوز : 27/09/1390
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%