نام واحد : تولید وتجارت کاوه میسا

نام محصول : افزودنیهای موادغذائی [طعم دهنده ها]

 • سریال مجوز : 3121036
 • شماره مجوز : 27485
 • تاریخ مجوز : 01/10/1390
 • کد محصول : 15491440
 • شرح محصول : افزودنیهای موادغذائی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%