نام واحد : هنگامه سهرابی

نام محصول : قند کله وحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 3027274
 • شماره مجوز : 701/26432
 • تاریخ مجوز : 07/10/1390
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 2,850 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%