نام واحد : بهمن احمدی و حسن علی حسینی

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******914
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بلوار صنعتگران یک خیابان نهم قطعات 11و12و32و33
 • تلفن واحد : *******461
 • مدیر : بهمن احمدی و حسن علی حسینی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوی

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 1211866
 • شماره مجوز : 1101/3569
 • تاریخ مجوز : 10/10/1390
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%