نام واحد : سعید قلی پور آزادینی

نام محصول : کنسانتره میوه و آب میوه

 • سریال مجوز : 3027283
 • شماره مجوز : 701/27012
 • تاریخ مجوز : 13/10/1390
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%