نام واحد : پارس لبن البرز

نام محصول : خامه قنادی

 • سریال مجوز : 2818740
 • شماره مجوز : 22092
 • تاریخ مجوز : 10/10/1390
 • کد محصول : 15201123
 • شرح محصول : خامه قنادی
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%