نام واحد : تعاونی فراوری محصولات تایا نخل آریا

نام محصول : شیره خرما

 • سریال مجوز : 2611990
 • شماره مجوز : 4/65955
 • تاریخ مجوز : 13/10/1390
 • کد محصول : 15131924
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%