نام واحد : شرکت تاتائو

نام محصول : انواع آبمیوه دوی پک - قوطی

 • سریال مجوز : 1200067
 • شماره مجوز : 110/15676
 • تاریخ مجوز : 26/04/1391
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 23,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%