نام واحد : سید حسن سید نژاد جلودار

نام محصول : سبد میوه

 • سریال مجوز : 3027296
 • شماره مجوز : 701/27178
 • تاریخ مجوز : 15/10/1390
 • کد محصول : 25201282
 • شرح محصول : سبد میوه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%