نام واحد : ابولفضل اسلام پناه منور

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 1145144
 • شماره مجوز : 34646
 • تاریخ مجوز : 05/10/1390
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 49%
  49%