نام واحد : آراز تاک آذربایجان

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : کیلومتر 18...
 • تلفن شرکت : *******443
 • نشانی واحد : کیلومتر 18 جاده مهاباد -7/1 کیلومتری جاده روستای مراد علی سفلی - بطرف روستای قرالر
 • تلفن واحد : *******443
 • مدیر : روح الله حیدرپور
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : عمل آوری و بسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 1212415
 • شماره مجوز : 110/34481
 • تاریخ مجوز : 05/09/1388
 • کد محصول : 15131923
 • شرح محصول : بسته بندی خرما
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%