نام واحد : بهین راژ دانه گندم

نام محصول : پروتئین ازسویا

 • سریال مجوز : 3121078
 • شماره مجوز : 30651
 • تاریخ مجوز : 22/10/1390
 • کد محصول : 15141311
 • شرح محصول : پروتئین ازسویا
 • ظرفیت : 2,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%