نام واحد : بازرگانی بین المللی شاهین توفیق

نام محصول : انواع ماءالشعیر

 • سریال مجوز : 1205125
 • شماره مجوز : 1449
 • تاریخ مجوز : 26/01/1382
 • کد محصول : 15531110
 • شرح محصول : انواع مالتاوماءالشعیر
 • ظرفیت : 20,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%