نام واحد : تعاونی تولیدی بسته بندی مواد غذائی و پروتئینی مهدی گوشت قائم

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 3027300
 • شماره مجوز : 701/27451
 • تاریخ مجوز : 19/10/1390
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%