نام واحد : شرکت صنایع غذایی پاییزان گیلوان

نام محصول : ترشی سیر

 • سریال مجوز : 2114687
 • شماره مجوز : 118/18384
 • تاریخ مجوز : 25/10/1390
 • کد محصول : 15131231
 • شرح محصول : ترشی سیر
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%