نام واحد : شیرین طعم ارومیه

نام محصول : ویفر

 • سریال مجوز : 1202534
 • شماره مجوز : 11283
 • تاریخ مجوز : 01/10/1379
 • کد محصول : 15411230
 • شرح محصول : ویفر
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%