نام واحد : شرکت کشت و صنعت طلوع آذربایجان

نام محصول : خوراک دام

 • سریال مجوز : 1212786
 • شماره مجوز : 110/28380
 • تاریخ مجوز : 04/07/1390
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%