نام واحد : سیامک حسن زاده

نام محصول : تولید قند کله از شکر بروش پخت در خلاء

  • سریال مجوز : 1212862
  • شماره مجوز : 15029
  • تاریخ مجوز : 24/04/1388
  • کد محصول : 15421220
  • شرح محصول : قندازشکر
  • ظرفیت : 3,500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%