نام واحد : شرکت تعاونی شماره 200 کارکیا خوی

نام محصول : انواع شکلات مغزدار

 • سریال مجوز : 1212893
 • شماره مجوز : 1101/103
 • تاریخ مجوز : 16/01/1390
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%