نام واحد : بازرگانی آبزیان مروارید نام آور تابش

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : چاه بهار
 • نشانی شرکت : چابهار.روستای...
 • تلفن شرکت : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چابهار.پسابندر.ناحیه صنعتی
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منیر احمد تابش
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسروماهی تون

 • سریال مجوز : 2308561
 • شماره مجوز : 26472
 • تاریخ مجوز : 14/11/1388
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%