نام واحد : بازرگانی آبزیان مروارید نام آور تابش

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 2308561
 • شماره مجوز : 26472
 • تاریخ مجوز : 14/11/1388
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%