نام واحد : ایوب طلوعی اصل

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

 • سریال مجوز : 1145248
 • شماره مجوز : 35797
 • تاریخ مجوز : 15/10/1390
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%