نام واحد : شرکت صنایع نوشابه سازی قندیل کولاک

نام محصول : بسته بندی اب اشامیدنی

 • سریال مجوز : 1213101
 • شماره مجوز : 112/223505
 • تاریخ مجوز : 18/08/1391
 • کد محصول : 15541140
 • شرح محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه
 • ظرفیت : 20,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%