نام واحد : سید هاشم پاک نژاد

نام محصول : نوشابه بدون گاز برپایه طعم های طبیعی گیاهی عرقیات

 • سریال مجوز : 1605752
 • شماره مجوز : 11916822
 • تاریخ مجوز : 01/11/1390
 • کد محصول : 15541116
 • شرح محصول : نوشابه بدون گاز برپایه طعم های طبیعی گیاهی عرقیات
 • ظرفیت : 500 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%