نام واحد : عبدالمجید نظر نژاد

  • استان : گلستان
  • شهر : گمیشان
  • نشانی شرکت : بندر ترکمن...
  • تلفن شرکت : -
  • نشانی واحد : شیمین شهر محله قارقی
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : عبدالمجید نظرنژاد
  • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ

  • سریال مجوز : 3813910
  • شماره مجوز : 12475
  • تاریخ مجوز : 07/10/1390
  • کد محصول : 15492610
  • شرح محصول : یخ
  • ظرفیت : 3,600 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 2%
    2%