نام واحد : ستاره طلایی شاهوار گلستان

نام محصول : بسته بندی ادویه جات

 • سریال مجوز : 3813919
 • شماره مجوز : 13082
 • تاریخ مجوز : 19/10/1390
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%