نام واحد : موسی رضا حواسی طالب

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 2911781
 • شماره مجوز : 15079
 • تاریخ مجوز : 26/10/1390
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 2,016 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%