نام واحد : تعاونی شاداب مائده سلامتی-شرکت

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 1340642
 • شماره مجوز : 48425
 • تاریخ مجوز : 08/11/1390
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%