نام واحد : سهند نرجه تات

نام محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 3717767
 • شماره مجوز : 24190
 • تاریخ مجوز : 03/11/1390
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%