نام واحد : ابراهیم خیراللهی

نام محصول : گچ سفیدکاری معمولی

 • سریال مجوز : 200287000000
 • شماره مجوز : 25005
 • تاریخ مجوز : 31/05/1394
 • کد محصول : 2694512332
 • شرح محصول : گچ سفیدکاری معمولی
 • ظرفیت : 75,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 67%
  67%