نام واحد : شیرین عسل مصفای محلات

نام محصول : جداسازی عسل ازموم

 • سریال مجوز : 3121106
 • شماره مجوز : 32479
 • تاریخ مجوز : 09/11/1390
 • کد محصول : 15492231
 • شرح محصول : جداسازی عسل ازموم
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%