نام واحد : شیرین امپراطورآسیا

نام محصول : گز

 • سریال مجوز : 1937188
 • شماره مجوز : 41546
 • تاریخ مجوز : 16/11/1390
 • کد محصول : 15431342
 • شرح محصول : گز
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%