نام واحد : لقمان و کامران بادسار

نام محصول : سردخانه بالای صفرجهت نگهداری سیب

 • سریال مجوز : 1216209
 • شماره مجوز : 20635
 • تاریخ مجوز : 15/05/1387
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%