نام واحد : آذر کیمیا خمسه

نام محصول : انواع سرکه

 • سریال مجوز : 2114706
 • شماره مجوز : 118/19687
 • تاریخ مجوز : 15/10/1390
 • کد محصول : 15492450
 • شرح محصول : انواع سرکه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%