نام واحد : سیلوی یکصد هزار تنی مسرور

نام محصول : سیلوی ذخیره سازی غلات

 • سریال مجوز : 1215805
 • شماره مجوز : 110/47162
 • تاریخ مجوز : 26/11/1390
 • کد محصول : 15311427
 • شرح محصول : خدمات نگهداری غلات [سیلو]
 • ظرفیت : 75,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%