نام واحد : همکاران خلیج چابهار توسعه

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : کنارک
 • نشانی شرکت : کنارک.
 • تلفن شرکت : **********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کنارک.شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مسعود کربلایی محمد حسن
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسروماهی تون

 • سریال مجوز : 2308587
 • شماره مجوز : 23314
 • تاریخ مجوز : 23/11/1390
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%