نام واحد : صنایع غذایی حیران

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 3513014
 • شماره مجوز : 125/16477
 • تاریخ مجوز : 09/11/1390
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 97%
  97%