نام واحد : شیرپاستوریزه وفراورده های لبنی خوی

نام محصول : شیرطعم دار

 • سریال مجوز : 1201456
 • شماره مجوز : 1101/1375
 • تاریخ مجوز : 16/05/1389
 • کد محصول : 15201220
 • شرح محصول : شیرطعم دار
 • ظرفیت : 440 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%