نام واحد : رضا کرمی

نام محصول : بسته بندی مواداردی

 • سریال مجوز : 3027367
 • شماره مجوز : 701/30015
 • تاریخ مجوز : 19/11/1390
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 940 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%