نام واحد : تعاونی 698 سردخانه اتمسفری شمس آذربایجان میاندوآب

نام محصول : سردخانه بالای صفر C.A

 • سریال مجوز : 1214950
 • شماره مجوز : 19332
 • تاریخ مجوز : 24/05/1388
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%