نام واحد : ایران تاک

نام محصول : برگه میوه جات

 • سریال مجوز : 1200083
 • شماره مجوز : 110/2776
 • تاریخ مجوز : 23/01/1389
 • کد محصول : 15131122
 • شرح محصول : برگه میوه جات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%