نام واحد : منصور بذری

نام محصول : بسته بندی نمک

 • سریال مجوز : 2818770
 • شماره مجوز : 25078
 • تاریخ مجوز : 15/11/1390
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%