نام واحد : منصور بذری

 • استان : گیلان
 • شهر : رضوانشهر
 • نشانی شرکت : رضوانشهر بانک...
 • تلفن شرکت : *******182جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رضوانشهر صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا روبروی دانشگاه پردیس
 • تلفن واحد : *******182جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منصور بذری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی نمک

 • سریال مجوز : 2818770
 • شماره مجوز : 25078
 • تاریخ مجوز : 15/11/1390
 • کد محصول : 15492531
 • شرح محصول : بسته بندی نمک
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%